Proyección de películasPróximamente
Image

Hermosa Tentación

PRODUCTOR EJECUTIVO E HISTORIA ORIGINAL DE
Ryuho Okawa

GUIÓN DE
Sayaka Okawa

DIRIGIDA POR
Hiroshi Akabane

MÚSICA DE
Yuichi Mizusawa

PROTAGONISTAS
Nao Hasegawa, Ryoma Ichihara, Yoshimi Ashikawa, Moro Morooka, Miho Yabe, Ryota Nakanishi, David Ito, Yoshiko Sengen (Aparición Especial), Aya Sugimoto, Toshiyuki Nagashima

DURACIÓN
120 minutos